Amb data del 1772

Casa Tapioles data del 1772, una casa que es dedicava a la ramaderia i a l’agricultura, sent una part important la cria de vaques de llet i el bestiar. L’agricultura es cultivava blat, ordi i menjar pel bestiar.

Sent l’any 2012 quan va patir una important reforma per convertir-la en una casa rural al bell mig de la natura, conservant l’agricultura autòctona per la qual és coneguda.